Ufuk Bilgisayar Yazılım Araç Takip Sistemleri Dış Tic. Ltd. Şti. Sorumluluklarının bilincinde ve ülke ekonomisine Avrupa ülkelerine yaptığı yazılım ihracatı ile de katkıda bulunan bir şirket olmasının yanında şimdi de işimizdeki kaliteyi ISO 27001:2013 ISO 14001:2004 ve ISO 9001:2008 sertifikaları ile belgelendirmiş bulunmaktayız.

ISO 27001 sertifikası büyüklüğü ne olursa olsun, ihtiyaç duyan tüm kurumların, kuruluşların bilgilerinin gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini sağlamak amacı ile kurdukları bilgi güvenliği yönetim sistemini belgelendirmek, üçüncü taraflara kanıtlamak amacı ile aldıkları; Bağımsız belgelendirme kuruluşlarının yaptıkları denetim sonucu düzenledikleri ve kurumdaki bilgilerin güvenliklerinin sağlanmasına yönelik sistematik bir uygulamanın olduğunun kanıtını sağlamak üzere “kurum” adına düzenlenen belgeye ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi veya ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası denir.

Bu standardın amacı kurumlar bilgi altyapılarını(varlıklarını) belirleyip, bu varlıklara yönelik olası tehlikeler (riskler) analizi, bu risklerin oluşması durumunda hangi kontrolleri uygulayacaklarına ve hangi kontrolleri uygulamayacaklarına karar vermelerini sağlamaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasının faydaları;

 • Bilgi varlıklarının farkına varma: Kuruluş hangi bilgi varlıklarının olduğunu, değerinin farkına varır
  Sahip olduğu varlıkları koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma metodlarını belirler ve uygulayarak korur.
 • İş sürekliliği: Uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.
 • İlgili taraflar ile barış halinde olma: Başta tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.
 • Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz.
 • Müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir.
 • Çalışanların motivasyonunu arttırır.
 • Yüksek prestij sağlar.
 • ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemlerine ilişkin olarak uluslar arası alanda tanınmış bir standarttır ve kuruluşların faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevreyle ilgili unsurlarının daha etkin şekilde nasıl yönetileceği konusunda bir kılavuz sunmaktadır.

ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemleri Sertifikasının faydaları;

 • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması
 • Çevresel performansın artırılması
 • Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması
 • Firma itibar ve pazar payının artırılması
 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması
 • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
 • Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
 • ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanmasına katkıda bulunur.
 • ISO 9001 : Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların belirtildiği tanımlandığı, belgelendirme denetimine tabi olan; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan, tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutan standarta verilen belgenin adıdır.

ISO 9001 Yönetim Sistemi Sertifikasının faydaları;

 • Uluslararası geçerliliğe sahip ISO 9001 belgesi ile piyasa koşullarında rekabet şansının artması,
 • Pazar Payının Genişlemesi,
 • Uluslararası ticari avantajlardan yararlanma,
 • Ürün-Hizmet sunumunda tutarlı bir yapı sergileme,
 • Yönetim standardı oluşturularak kurumsallaşma,
 • Verimliliğin ve karlılığın artması,
 • Müşteri odaklı yaklaşımın benimsenmesi,
 • Müşterilerle aynı dilin konuşulması,
 • Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum olmak,
 • İşlerin ilk seferde doğru yapılmasını kolaylaştırmak,
 • Genel performansın sürekli iyileşmesi,
 • Firma içi iletişimin gelişmesi,
 • Hatalardan ve kalitesiz işten kaynaklanan maliyetlerin azalması,
 • Çalışanların katılıma teşvik edilmesi
 • Almış olduğumuz bu sertifikalar ile hizmet kalitemizi arttırmaya yönelik girişimlerimiz artarak devam edecektir.